Wednesday, 8 May 2013

Gwanwyn

Helo eto!

Wel, mae'r haul wedi dod allan, o'r diwedd, a dwi'n teimlo'n llawn o lawenydd y gwanwyn!  Dwi'n dwli ar y gwanwyn.  Dwi wastad yn ddweud bod hoff tymor fi ydy'r hydref - dwi'n hoffi'r lliwiau a theimlad yr hydref.  Ond, pan mae'r gwanwyn yn cyrraedd, dwi'n teimlo'n gwahanol!  Mae rhywbeth arbennig am y gwanwyn; rhywbeth am y tymhorau'n troi.  Eleni, yn enwedig, mae'r gaeaf wedi bod mor hir, tywyll ac yn ddigalon.  Dwi'n cofio meddwl os fydd diwedd i'r gaeaf eleni!!  Ond, fel bob tro, mae'r gwanwyn wedi cyrraedd, mae wŷn yn y caeau, mae'r blodau yn dechrau dweud 'helo' i ni, a mae pawb yn gallu gwenu eto :)

Un o fy hoff bethau am y gwanwyn ydy 'spring clean'.  Dwi ddim yn ffan mawr o lanhau o gwbl (...ond dyna stori am ddiwrnod arall!!) ond pan mae'r gwanwyn yn dod, does dim byd fel glanhau ac yn cael 'sort out' mawr.  Dwi'n meddwl am gael 'spring clean' o'r blog 'ma hefyd.  Yn gobeithio, fydd golwg newydd yn fuan :)

Beth amdanoch chi?  Beth ydy eich hoff beth am y gwanwyn?  Hoffwn i glywed :)

Hwyl am y tro!
Rx

Geirfa

  • Llawenydd - joy / delight 
  • Tymhorau - seasons
  • Digalon - depressing / disheartening / dismal
Llun wrth laurafrantz.net 

No comments:

Post a Comment