Wednesday, 5 June 2013

Mae'r amser yn hedfan!

...Dyna teimlad fi ar hyn o bryd! Bydd wers olaf Cymraeg fi wythnos nesa, a dwi methu credu bod bron deg mis wedi mynd ers dechreuais i'r Cwrs Uwch. Mae pedwar rhan i'r Cwrs Uwch, felly mae lot o ddysgu dal i wneud! Ond beth ydw i wedi dysgu dros y blwyddyn gynta?

Wel, yn fwy na rhywbeth arall, dwi'n meddwl bod mwy o hyder gyda fi nawr (mae hyder yn thema enfawr ar blog 'ma!)  Dwi'n trio i ddefnyddio'r iaith Gymraeg yn fy mywyd dyddiol. Dydy hi ddim yn hawdd o gwbl; Saesneg ydy fy mam-iaith, a mae'n anodd iawn i siarad Cymraeg yn naturiol.  Ond, dwi wedi sylweddoli bod rhaid i fi ymarfer, ymarfer, ymarfer! Mae'r dosbarth Cymraeg wedi helpu eleni achos y pwyslais ar siarad Cymraeg. 

Dwi dal yn dysgu, a mae llawer mwy i wneud.  Dwi dal yn aros am y 'lightbulb moment' pan dwi'n teimlo fel siaradwr Cymraeg go-iawn!!  Ond, mae mwy o gobaith gyda fi nawr bydd y diwrnod 'na yn dod!

Dwi wedi mwynhau'r dosbarthiadau eleni yn fawr iawn, a dwi rili eisiau barhau i ddysgu. Wel, dwi wedi neud ymrwymiad nawr!!! 

Hwyl am y tro!
Rx

Geirfa

  • mam-iaith - mother tongue
  • sylweddoli - to realise
  • pwyslais - emphasis
  • go-iawn - real 
  • ymrwymiad - commitment

No comments:

Post a Comment